Usability limbo for professionals

Fjord’s trends review outlines one major shift, which has been ongoing for quite some time. Access is the new ownership means that people have been comfortable with subscription based services for some time, and are letting go of physical ownership of things.

Why buy CDs when you can have Spotify? Why buy movies when you can have Netflix? Why own a car when you can pay for a car club membership and have access to one when needed?

This shift to services has caused an unseen shift in paradigms, as well. The pro user is no longer the king, which is a major thing. In fact, professional users are in an somewhat of an usability limbo. I’ll use music, photography and movies as examples.

(more…)

Read More

Devices for daily activity

We know that an active lifestyle and healthy eating habits are the key to wellbeing. Yet we have become adapted to a lifestyle where we take care of our physical fitness by driving by car to the gym after a day of sitting in meetings and classes.

It’s just that by itself that is not enough to keep me fit — or feeling well enough. This seems to be the case for everyone.

(more…)

Read More

What’s wrong with ebook applications?

My previous posts about ebooks have been concentrating on the Kindle and iPad user experience as such, and there’s still much to cover on those areas. After more than a year of reading on three devices, there’s one thing that keeps bugging me. In increasing amount, actually.

Everyone knows that the current way ebooks work is based on their respective ecosystems. Amazon has it’s own devices and formats, Barnes & Noble’s theirs and so on. All service provides struggle with their user experience, from purchase via the delivery to the actual use. As all the players keep on developing the user experience of their own platform, things evolve and little by little the users — us, the readers — get the benefit in the form of new and improved user interfaces.

One thing has been lost in this process, however. Something we’re used to in other digital formats already.

(more…)

Read More

Mukautuva suunnittelu

Mukautuvasta suunnittelusta on puhuttu jo sen verran, että jokaisella digitaalista suunnittelua ymmärtävällä on jonkinlainen näkemys aiheesta. Jollei sinulla ole ja katsot kuuluvasi tuohon joukkoon, niin lue ensin Ethan Marquetten artikkeli A List Apartista sekä Smashing Magazinen pidempi, mutta sangen kattava artikkeli Responsive Web Design: What It Is and How To Use It.

Sama palvelu kolmessa eri laitteessa. Kuva (c) 2011 Visualavid.net

Responsiivinen vai mukautuva?

Ensinnäkin semantiikkaa. Englanniksi suunnittelutavan nimi on responsive design, mutta Daniel Koskisen blogimerkinnän keskustelu herätti ajatuksia, ja puhun itsekin mieluummin mukautuvasta kuin responsiivisesta suunnittelusta.

Hyvin tiivistetysti mukautuvuus on verkkosivujen skaalausta näyttölaitteen tai selainikkunan leveyden mukaan. Tämä ei kuitenkaan ole sitä perinteistä skaalausta, jossa pisimmät rivit muuttuvat lukukelvottomiksi leveillä ikkunoilla tai näytöillä, vaan sivujen sisältöä ja asettelua voidaan muuttaa lennosta.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on tarkoitus käsitellä aihetta kolmesta keskeisestä näkökulmasta: siitä, mitä tekniikka tarkoittaa käyttäjille, asiakkaille ja suunnittelijoille.

Mukautuvan suunnittelun vaikutus esitystapaan

Teksti voidaan pitää hyvin luettavana, sillä tekniikassa tekstiosien leveys on täysin suunnittelijoiden hallittavissa. Kuvat voidaan esittää isompina isoilla ruuduilla ja pienempinä mobiililaitteille, tai niiden esitettävä versio voidaan vaihtaa ruudun koosta riippuen (vaikkapa Filament Groupin tekniikalla). Kolumnien ja sivun elementtien kokoa, paikkaa ja muotoa voidaan vaihtaa lennosta parhaiten selaimen tai näyttölaitteen kokoon soveltuvaksi.

Mukautuvuus tekee verkkopalvelujen erilliset mobiilimoottorit osittain tarpeettomiksi, sillä se on osa verkkopalvelun HTML-rakennetta eikä erillinen palvelun mobiiliversio. Se on siis muoto, joka reagoi käyttäjän tapaan käyttää sivustoa. Se nojaa HTML5-koodaukseen, ja sellaisena vaatii ajanmukaisen selaimen ja/tai laitteen toimiakseen odotetusti.

Tämä sivu on mukautuva: voit testata sen toimimista pienentämällä selainikkunaasi hitaasti aina lähes postimerkin kokoiseksi saakka, ja tarkkailemalla sivun elementtien muutoksia.

Mitä mukautuvuus tarkoittaa käyttäjille?

Suurin lupaus on tietty sisällön käyttökelpoisuus annetuissa ympäristöissä. Oikein suunniteltu mukautuva verkkopalvelu skaalautuu täyttämään työkoneen ison ruudun, ja kun myöhemmin samaa sisältöä kahlaa mobiililaitteen pieneltä ruudulta niin sen muoto on juuri sille optimoitu.

Käyttäjille mukautuvuus on läpinäkyvyyttä. Se ei vaadi erillisiä kikkoja toimiakseen vaan se on automaattisesti läsnä, juuri laitteeseen sopivassa koossa.

Sisällön priorisointi

Mukautuvuus antaa myös mahdollisuuden räätälöidä ja priorisoida näytettävää sisältöä. Otetaan esimerkiksi kuvitteellisen ravintolan verkkopalvelu:

Pöytäkoneiden ja läppärien näytöiltä käy kauniisti ilmi ravintolan historia ja luonne, isot kuvat sisustuksesta pääsevät oikeuksiinsa ja interaktiivinen menu näyttää annosten kuvan hiiren liikkeen myötä.

Sama sivu mobiililaitteella katsottuna näyttää ensimmäisenä sivuna ravintolan yhteystiedot pienen kartan kanssa, puhelinnumero mahdollistaa suoran soittamisen ravintolaan. Menu on selkeä ja helppolukuinen, mutta jättää pöytäversion interaktiivisuuden sikseen.

Esimerkissä vaikutetaan sisällön järjestykseen ja esittämistapaan. Joitakin sisältöjä voidaan jättää käytettävyyden vuoksi tietyistä ympäristöistä kokonaan pois.

Mitä mukautuvuus tarkoittaa asiakkaillesi?

Kun aiheesta on maalailtu yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, niin on syytä arvioida myös mukautuvan suunnittelun implikaatioita niille, joille sellaista tehdään – siis asiakkaille, joille digitoimistot, osaavat suunnittelijat ja mainostoimistot niitä myyvät mm. ylläolevilla lupauksilla.

Kustannukset

Mukautuva suunnittelu voi tulla huomattavasti tavanomaista suunnittelua kalliimmaksi. Käytän muotoa “voi tulla” tässä tarkoituksella, sillä asia riippuu useasta tekijästä. Siitä, onko suunnitteleva taho tottunut suunnittelemaan tällaisia palveluja sekä visuaalisesti että rakenteellisesti. Siitä, onko palvelun rakentamisesta vastaava taho tottunut HTML5-muotoon ja mukautuvan muodon käyttöön omassa työssään. Siitä, puhuvatko nämä kaksi tahoa ongelmitta samaa kieltä keskenään.

Mitä sitten on huomattavasti kalliimpi? Suunnittelutyön visuaalisiin ja käyttöliittymällisiin osiin varattava aika todennäköisesti kasvaa karkeasti noin 50% tavanomaisesta, toteuttamisen nousetessa varovaisemmin noin 30%. Kaikki riippuu siitä, kuinka rutinoitunut yhteistyökumppanisi on.

Huomisen tekniikkaa

Sangen uutena tekniikkana mukautuvuus verkkopalvelussa tarkoittaa digitaalisessa etulinjassa olemista. Se myös tarkoittaa, että oikein suunniteltuna sillä toteutetut verkkopalvelut ovat käyttökelpoisia pidempään. HTML uudistuu melko hitaasti muihin verkon teknologioihin nähden.

Asiakkaille tämä tarkoittaa niiden tarpeiden ymmärtämistä, jolla mukautuvuuteen lähdetään: pelkkä lupaus uusimmasta tekniikasta on väärä tapa lähestyä asiaa. Me palvelujen suunnittelun parissa viihtyvät teemme viimeisintä huutoa mielellämme, mutta maksumiehenä ei saa olla pelkkä halu tehdä uusinta uutta.

Asiakkaan tarpeiden tulee ohjata suunnittelua, mutta suunnittelijoiden osata ja uskaltaa tarjota parhaiten soveltuvia tekniikoita. Jos näiden kahden keskiössä responsiivisuus on toimiva ratkaisu, niin hienoa.

Mitä mukautuvuus tarkoittaa suunnittelijoille?

Yllä lukee sangen monessa kohdassa suunniteltu ja oikein suunniteltu. Suurin paino mukautuvuuden oikeassa toteutumisessa on tietty osaavilla suunnittelijoilla, joille tekniikka tuo uusia vaatimuksia mukanaan.

Käyttöliittymäsuunnittelun puolella mukautuvat layoutit vaativat tekniikan ymmärtämistä aiempaa perinpohjaisemmin. Rautalankamalleissa pitää ymmärtää aiempaa enemmän kolumniajattelusta ja grideistä sekä skaalauksesta. Käyttökuvaukset sekä ohjeistukset vaativat enemmän aikaa, ja toisin kuin intuitio sanoisi niin ohjeistuksia ei kannata jakaa jokaiselle laitteelle erikseen vaan pitää yhdessä. Varaudu piirtämään jokaisesta keskeisestä näkymästä malli jokaiselle halutulle muodolle.

Visuaalisen suunnittelun puolella muutoksen painoarvo on valtava. Kuten Marquetten artikkelista voi huomata, voidaan kuvia myös rajata ja kaventaa uudelleen sivun leveyden muuttuessa.

Tämä on kuitenkin pientä verrattuna siihen määrään perehtymistä ja ymmärtämistä, mitä käyttöliittymägrafiikoiden käytöksen muutokset vaativat: Aiemmin staattiset elementit voivat liikkua ja muuttaa muotoaan, eikä ongelmaa voi oikein kiertää tekemällä jokaisesta näkymästä useampaa viimeisteltyä versiota – ihan budjetti- ja resurssisyistä.

Takavuosien “ei voida tehdä tätä helposti” -kommentit teknikoilta tulevat jälleen tutuksi. Perehdy prosentuaalisiin kolumneihin ja grideihin, jos haluat helpottaa HTML-taittajan työtä projektin aikana.

Teknisen suunnittelun ja toteutuksen puolella muutokset työhön ovat tietty selkeät. Mukautuvuus tarkoittaa sekä hyvää HTML:n hallintaa että kykyä suunnitella eteenpäin niin, että kokonaisuus pysyy jatkuvasti kasassa.

Ottamalla progressiinen suunnittelu mukaan saadaan palvelu pysymään kunnossa myös vanhemmilla laitteilla, mutta vaatimukset ymmärryksestä kasvavat entisestään.

Teknisellä puolella vastaan tulee myös palvelujen painon kasvu. Mobiililaitteet ovat heikommalla suorituskyvyllään ja usein rajoitetummalla nopeudellaan altavastaajina, ja näille siirretään helposti liikaa dataa pureskeltavaksi. Vaikka asian pitäisi olla kaikkien suunnittelijoiden mielessä, niin vastuu jää helposti teknikon harteille. Helpoin tapa kiertää tätä on olla proaktiivinen jo projektin alkuvaiheessa, ja saada kaikki huomioimaan asia.

Lopuksi

Jokaista tässä mainittua kohtaa voisi avata reilusti enemmän, sillä paljon jää vielä kirjoittamatta. Keskeisimmät huomiot tulivat kuitenkin mainittua, ja on kiinnostavaa seurata mihin paikalliset suunnittelijat ja toteutukset tässä venyvät.

On myös muistettava, että HTML5 lupaa paljon muutakin kuin mukautuvuutta. Sen semanttinen rakenne tarjoaa uusia tapoja jäsennellä rakennetta, ja tämä muodostaa osittain uudenlaisen pohjan suunnittelulle.

Read More

Blogien yhdistäminen

Muutto osoitteesta jussihermunen.net alkaa olla kaikin puolin valmis. Aiemmin tuossa osoitteessa ollut Rauhaton-blogi muodostaa nyt suurimman osan sisällöstä täällä, ja tuo aiempi osoite jää pikkuhiljaa pois aktiivikäytöstä.

Muutossa yhdistyi monta asiaa, lähinnä tarve konsolidoida omia julkaisemisen mahdollisuuksia ja tuoda joitakin asioita yhteen. Samalla muoto muuttui responsiiviseksi. Teemaksi valikoi Elmastudion Bugis, jota muokkasin hieman ja toin Typekitin mukaan. Visuaalisia muutoksia saattaa jatkossa tulla hieman, mutta ne tuskin keskeyttävät blogin toimintaa.

Hakukonevinkkelistä muutosta pitäisi olla tietysti kauhuissaan, sillä omalla nimellä olevat domainit näkyvät lähtökohtaisesti paremmin ja yhdistyvät minuun helpommin. Kyllä, mutta pidän keskeisempänä yksinkertaistamista ja asioiden keskittämistä. Virtamieli on ollut olemassa jo hyvän tovin, ja koen sen enemmän omakseni kuin jussihermunen.net ikinä oli. Näkyvyys ja muut asiat tulevat ajan myötä.

Read More

Tässä ja nyt: e-kirja

Olen odottanut ensimmäisen e-kirjani lukemista. Lukulaitteet ovat viimeisten vuosien aikana olleet tapetilla kaikin tavoin, mutten ole nähnyt vielä yhtäkään päivittäisessä käytössä bussin penkillä tai kahvilassa.

Ostin ensimmäisen e-kirjani Kindle-sovelluksen avulla. Sovellus on siis väylä Amazonin Kindlelle suunnattuun kirjavarastoon, ja käsittää sellaisena yli 400 000 kirjaa.

(more…)

Read More

Mietteitä iPadista

Olen nyt viettänyt kaksi viikkoa uunituoreen iPadini kanssa. Aiemmin julkaistut ajatukset olisivat vain heijastelleet ihmetystä (“on se kaunis“), futuristisuutta (“osaa se tämänkin“)  tai frustraatiota (“eikö tämä nyt onnistu“).

Itse laite on koluttu jo jokaisen tekniikkaa käsittelevän julkaisun sivuilla jo lävitse, enkä ruodi sen teknisiä arvoja tässä sen enempää. IPad on myös kiihkeästi vellovien verkkokeskustelujen kohde. Puolestapuhujat saavat useimmiten sanottua vain se on upea, kriitikot lyövät tyytymättöminä pöytään puutteita toisensa jälkeen ja sanovat niin että.

Minun on helpointa lähestyä laitetta omien käyttökokemusteni kautta.  Ehkä ne avaavat sen käyttöä paremmin kuin kertaus siitä, että kyseessä on tabletti eikä perinteinen tietokone.

(more…)

Read More

Systeemin rattaissa II

Eli Näin huollat ulkomailta ostetun iPhonen.

On syytä kertoa, miten iPhonen huoltoprosessi osaltani päättyi. Maanantaina työpaikalleni saapui UPS:n pussi, jossa oli laatikko. Laatikossa oli selvät ohjeet ja napakka paketti puhelimelleni. Poistin SIM-kortin, laitoin puhelimen laatikkoon ja soitin UPS:lle. Kymmenen minuuttia myöhemmin paketti oli haettu pois ja matkalla kohti Brittein saaria.

Sain seuraavana päivänä mailin asiakaspalvelijalta, samalta joka oli hoitanut asiaani edellisellä viikolla. Hän kirjoitti että puhelin on saapunut ja että korvaava laite lähetään minulle tuota pikaa. Illansuussa sain myös UPS:n seurantakoodin. Olin hämmästynyt, päivä lähetyksen jälkeen asia jo etenee.

Hämmästykseni oli vielä suurempi kun uusi UPS:n paketti saapui työpaikalleni tänään. Sisällä komeili uutukainen puhelin, vielä muoveissaan. Kaksi päivää lähetyksestä laite takaisin kuluttajan käsiin. Pisteet tästä.

Olin sanonut molemmille kanssani puhuneille Applen edustajalle, että laitteen pitäisi olla identtinen entiseni kanssa ja SIM-lukitsematon. Tästä huolimatta olin varautunut siihen, että toimitettu puhelin olisi SIM-lukittu — näitäkin tarinoita on saanut lukea.

Mutta yllätyksekseni laite heräsi eloon ongelmitta liittymäni kanssa. Tuntia myöhemmin edellisen puhelimeni varmuuskopio oli palautettu ja tätä kirjoittaessani käsissäni on tuliterä laite oikeilla tiedoilla.

Lähes kuukauden prosessin jälkeen voin vetää seuraavat asiat yhteen jollekulle, joka etsii huoltoa muualta ostetulle iPhonelleen:

  • Sonera ei tule auttamaan sinua, eivätkä paikalliset huoltoliikkeet voi tehdä yhtään mitään
  • Soita suoraan Applelle, ja varaudu kertomaan asiasi moneen otteeseen
  • Pidä laitteen sarjanumero käsillä aina Applen kanssa jutellessasi
  • Älä usko ohjausta Applen selfsolve-sivustolle (ainakaan tätä kirjoitettaessa)
  • Tiedosta ja selosta, että EU-alueen sisältä ostetulla laitteella on EU-lainsäädännön mukaan samanlainen tuki jokaisessa EU-maassa
  • Varaudu siihen, että joudut puhumaan englantia

Tämä on tietty voimassa vain siihen saakka, että Applen käytäntö muuttuu helpommaksi. Mutta luulisi, etten ole ainoa Italialaisen puhelimen kanssa ympäriinsä tepasteleva. Jos epäilet asioita, niin soita Kuluttajaneuvontaan. Siellä on nerokkaita ihmisiä.

Read More

Systeemin rattaissa

IphoneEli Näin huollat ulkomailta ostetun iPhonen.

Lienee paras purkaa tämä tapahtumaketju auki, jollei muuten niin muiden samassa asemassa olevien iloksi ja varoittavaksi esimerkiksi siitä, millaiseen pyöritykseen voi joutua kun taistelee tuulimyllyjä vastaan.

Italialaista alkuperää oleva iPhoneni alkoi runsas kuukausi sitten oikkuilemaan.  Puhelut alkoivat katkeilemaan ja akkukesto heikkeni huonosta pateettiseksi, lopulta kestäen vain muutaman tunnin käyttöä per päivä. Viallinen laite siis takuun puitteisssa huoltoon, tietenkin — paitsi ei niin helposti.

(more…)

Read More

iPad mullistaa osan

Applen iPad tuli jenkeissä myyntiin eilen, jonka jokainen tietokoneita käyttävä huomasi melko suurella varmuudella. Laitteesta on kiistelty jokaisella mahdollisella foorumilla, blogeissa ja uutispalveluissa.

Osa kirjoittajista vihaa sitä. Osa vertaa sitä kannettaviinsa, ja argumentoi että puuttuva usb-liitin tai kamera vuonna 2010 on naurettavaa. Osa nauraa sille, ja osan mielestä se on lelu, koska sillä voi tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan.

Osalle riittää, että sen on valmistanut Apple ja tästä syystä siitä ei voi missään olosuhteissa pitää. Tiedän tämän tunteen, kun ajattelen pitkälti samoin Nokiasta.

Osa palvoo laitetta, eikä keksi siitä pahaa sanottavaa. Osalle riittää, että sen on valmistanut Apple ja siksi se on pyhä. Osan mielestä iPad muuttaa ihan kaiken ikinä.

Olen sanaton. Varsinkin kirjoitusten kommentointia seuratessa eipäs-juupas-minäminä-kun-sinäsinä -sanasota kiihtyy välillä sfääreihin joita ei olisi odottanut. Ja suurin osa kommentoijista puhuu laitteesta, jota ei koskaan ole käyttänyt. Eikä varmaankaan käytäkään. Yhdessä keskustelussa riideltiin siitä, että ihmiset käyttävät kalenteria liikaa.

Odotan kiinnostuneena iPadin rantautumista Eurooppaan, ja veikkaan hankkivani sellaisen ensimmäisen tilaisuuden tullen. Minusta on vain häkellyttävää, miten moni on valmis laittamaan aivonsa narikkaan aivan saman tien kun Apple julkaisee jotakin. Järjetön sota.

Se on tuote. Jotkut tuotteet ovat erilaisia kuin toiset –  toisenlaisia, toisenvärisiä, toisenmuotoisia. Vaikeinta tuntuu olevan hyväksyä sitä, että jotkut ovat toisentyyppisiä. Mutta tähän tuotteeseen pätee sama asia kuin kaikkiin muihinkin: sen markkinointiin on syytä suhtautua varauksella, koska sen tarkoitus on kuulkaa myydä laitetta. Osa sitten ostaa, osa ei. Sen pituinen se.

Jos ja kun minulla joskus on sellainen, niin kirjoitan pitkän pätkän siitä mullistaako se mitään vai ei. Siihen saakka en teeskentele tietäväni mistä siinä on kyse, vaikka kuinka Applen tuotteista pidänkin.

Read More